Buffervaten

Enkel Circuit en Dubbel Circuit

De serie buffervaten van Horos geeft een goede aanvulling op het koelprogramma. Standaard capaciteiten lopen van 100 tot 5.000 liter.
Buffervaten zijn verkrijgbaar met en zonder thermische gesloten cel isolatie, voor zowel warm- als koudwater.
Eventueel te voorzien van hoogwaardige kwaliteitspomp, externe plaatwisselaar en thermostaat voor opslag van warm tapwater.

De horos pomp- buffermodules zijn de ideale standaard oplossing voor iedere koudwater installatie. Door de ruime keuze aan buffervaten en pompen kan de ideale selectie gemaakt worden voor iedere koelinstallatie van 5 tot 1.500 kW. Naast de hier omschreven standaard modules is het ook altijd mogelijk een door u gewenste speciale uitvoering te maken wij zullen uw aanvraag hiervoor graag in behandeling nemen.

Het dubbel circuit buffervat heeft een tweeledige functie:
Thermisch vliegwiel en hydraulische scheiding.
Dit type Horos buffervat is compleet met scheidingsschotten, doorgestoken pijpen of diffusors voor het scheiden van hydraulische systemen.
Dit heeft als voordeel:
• vertraging van de starttijd van de koelmachine of warmtepomp van het primaire circuit en levert een directe scheiding met het secondaire circuit van de gebruikers;
• creëren van een lagere temperatuur aanvoer naar de afnemer vanaf de onderzijde bij onderlinge verschillende volume stromen tussen het primaire en secundaire circuit.

Enkel Circuit Buffervat

Horos enkel circuit buffervat

V serie

Ongeïsoleerd volbad verzinkt koolstofstaal buffervat.

VK serie

Geïsoleerd volbad verzinkt
koolstofstaal buffervat voorzien van 20 mm dampdichte isolatie ter voorkoming van condens.

VKT serie

Geïsoleerd volbad verzinkt koolstof staal buffervat voorzien van 20 mm dampdichte isolatie ter voorkoming van condens. Binnenzijde voorzien van Zetaflon coating voor toepassing van drinkwater.

VKG serie

Geïsoleerd koolstof staal buffervat
voorzien van 2 lagen verf en 20 mm dampdichte Zetaflon isolatie ter voorkoming van condens.

VKX serie

AISI 304 RVS buffervat voorzien
20 mm dampdichte isolatie van Zetaflon ter voorkoming van condens.

Dubbel Circuit Buffervat

Horos Dubbel circuit buffervaten

VKS serie

Buffervat voorzien van scheidingsschotten ter voorkoming van menging en dus uitstekend toepasbaar voor de uitwisseling van verschillende temperatuurstrajecten.
Toepasbaar voor gemiddelde en hoge temperatuur
debieten. Speciaal geschikt voor uitvoeringen waar het vat op meer dan 2 circuits wordt aangesloten.

VKR serie

Buffervat voorzien van deviatiepijpen voor het creëren van gescheiden waterstromen. Toepasbaar voor hoge volumenstromen.

VKD serie

Buffervat voorzien van diffusiepijpen welke beide circuits direct met elkaar verbinden. De gelijk verdeelde uitsparingen In de diffusiepijpen zorgen ervoor dat er energie wordt afgestaan of opgenomen van de buffer. Hierdoor wordt menging in het Vat tot een minimum beperkt. Toepasbaar voor gemiddelde en hoge volumenstromen.

Toepassing

Toepasbaar voor alle hydraulische comfort systemen voor het uitwisselen van koude of warmte (max 60 °C ) en het verhogen van de massatraagheid.
Geadviseerd voor alle installaties met een dubbel hydraulisch systeem waarbij het buffervat dient als hydraulische scheiding.


 • Hoge kwaliteit
 • Snelle levertijd
 • Eenvoudige montage
 • Flexibele installatie
 • Horizontaal of verticaal
 • Koudwater, warmwater, tapwater
 • Intern geëmailleerd
 • Gegalvaniseerd
 • Uitwendig geïsoleerd
 • RVS 316

 • Uitwendige Coating
 • Inwendige wisselaar
 • Externe platenwisselaar
 • Pomp- en expansievat
 • Naverwarmer voor tapwater
 • Thermostaat

Speicherpuffer

Einkreissystem und Zweikreissystem

Die Kaltwasserspeicher wurden entwickelt, um das Problem der thermischen Trägheit in hydronischen Klima- und Kühlanlagen zu lösen.
Die Vergrößerung der Anlagenkapazität mittels Verwendung eines Speichers bringt mehrere Vorteile, darunter:
• längere Haltbarkeit der Kältemaschinen wegen der geringeren Zahl der Einschaltvorgänge;
• größere Wirtschaftlichkeit der Anlage durch die Möglichkeit, Kältemaschinen mit niedrigerer Leistung zu installieren.

Wir bieten ein komplettes Spektrum an Kaltwasserspeichern an. Es sind spezielle Ausführungen für Anlagen mit Ein- und Zweikreissystem lieferbar.

Einkreissystem:
Der in Reihe zur Anlage und zum Wasserkühler eingesetzte Speicher hat die Funktion eines Wärmespeichers.
Vorteile: Einfache Installation; Wirtschaftlichkeit.

Zweikreissystem:
Der Speicher hat die zweifache Funktion eines Wärmespeichers und einer hydraulischen Weiche. Das Angebot umfasst Speicher mit Systemen für die bevorzugte Wasserführung in ihrem Inneren.
Vorteile: Möglichkeit unterschiedlicher Durchsätze im Primärkreislauf und im Sekundärkreislauf: maximale Flexibilität.

Einkreissystem

Horos enkel circuit buffervat

V serie

Speicher aus unlegiertem, heiß verzinktem, unisoliertem Stahl.

VK serie

Speicher aus unlegiertem, heiß verzinktem Stahl mit Isolierung aus Schaum-Elastomer mit geschlossenen Zellen und kondensationshemmender Wirkung, Dicke 20 mm.

VKT serie

Speicher aus unlegiertem, heiß verzinktem Stahl, innen mit lebensmittelgeeignetem Zetaflon emailliert, mit Isolierung aus Schaum-Elastomer mit geschlossenen Zellen und kondensationshemmender Wirkung, Dicke 20 mm.

VKG serie

Speicher aus unlegiertem, außen lackiertem Stahl, mit Isolierung aus Schaum-Elastomer mit geschlossenen Zellen und
kondensationshemmender Wirkung, Dicke 20 mm.

VKX serie

Speicher aus Edelstahl AISI 304, mit Isolierung aus Schaum-Elastomer mit geschlossenen Zellen und kondensationshemmender Wirkung, Dicke 20 mm.

Zweikreissystem

Horos Dubbel circuit buffervaten

VKS serie

Speicher mit Trennwänden, mit denen Vorzugsströmungen im Inneren des Speichers vermieden und die Voraussetzungen für eine optimale Temperaturverteilung geschaffen werden können. Das System ist für mittlere und hohe Durchsätze geeignet. Besonders geeignet auch in den Sonderausführungen, bei denen der Speicher für den Anschluss an mehr als zwei Kreisläufe eingerichtet ist.

VKR serie

Speicher mit Führungsrohren, die einen Vorzugskreislauf im Inneren des Speichers erzeugen.
Das System ist für mittlere und hohe Durchsätze geeignet.

VKD serie

Speicher mit Verteilerrohren, die die beiden angeschlossenen Kreisläufe direkt miteinander verbinden. Mit Hilfe der rings um das Verteilerrohr angebrachten Löcher, wird dem Pufferspeicher Energie zugeführt oder entnommen. Mit diesem System werden die Mischungsvorgänge im Inneren des Speichers auf ein Minimum reduziert. Das System ist für hohe Durchsätze geeignet.

Verwendung

In allen hydronischen Klimaanlagen zur Erhöhung der thermischen Trägheit des Systems.
Besonders geeignet für Anlagen mit Zweikreissystem mit der Funktion einer hydraulischen Weiche.


 • Höhe Qualität
 • Schnelle Lieferzeiten
 • Einfache installierung
 • Flexibele installierung
 • Horizontal entweder Vertikal
 • Kaltwasser, Warmwasser, Brauchwasser
 • Intern emailliert
 • Heissverzinkung
 • Isolierung aus Schaum- Elastomer
 • RVS AISI 316

 • Außenseite mit Korrosionsschutzfarbe beschichtet
 • Wärmetauscher innen
 • Wärmetauscher aussen
 • Pump und Überlaufgefäß
 • Thermostat

Ballon Tampon

Seul circuit et Double Circuit

Traduction pas encore commencé!!!!

Le stockage de l'eau froide ont été développées pour résoudre le problème de Trägheit thermique dans le climat hydraulique et Kühlanlagen.
L' agrandissement de la capacité de l'usine en utilisant une tampon apporte plusieurs avantages, notamment:
• Durée de vie prolongée des refroidisseur en raison de la diminution du nombre de Einschaltvorgänge;
• agrandir l' efficacité du système par la possibilité refroidisseur puissance inférieure à installer.

Nous offrons une gamme complète de réservoirs de stockage d'eau froide . Il y a des finitions spéciales: Pour les systèmes avec un système à deux boucles disponibles.

Circuit simple:
Le tampon utilisée en série avec les refroidisseurs de plantes et de l'eau a pour fonction de réservoir d'eau chaude.
Avantages: Facile à installer; économie.

Double système de circuit:
Le tampon a la double fonction d'un Wärmespeichers et une bouteille de découplage. L'offre comprend des systèmes de mémoire pour la Wasserführung préféré dans son intérieur .
Avantages: possibilité de différents Durchsätze dans Primärkreislauf et Sekundärkreislauf: une flexibilité maximale .

Seul Circuit

Horos enkel circuit buffervat

V serie

Stockage de non-alliés, acier galvanisé non isolée.

VK serie

magasin de non allié, chaud acier galvanisé avec de la mousse d'isolation Élastomère à cellules fermées anticondensation Effet, épaisseur 20 mm.

VKT serie

Mémoire non allié, chaud acier galvanisé, intérieur émaillé avec lebensmittelgeeignetem Zetaflon, avec de la mousse d'isolation élastomère avec cellules fermées et activité anticondensation, épaisseur 20 mm.

VKG serie

Tampon non allié, à l'extérieur acier peint, avec de la mousse d'isolation Élastomère à cellules fermées activité anticondensation, épaisseur 20 mm.

VKX serie

Tampon de l'acier inoxydable AISI 304 avec de la mousse d'isolation élastomère avec cellules fermées et
activité anticondensation, épaisseur 20 mm.

Double Circuit

Horos Dubbel circuit buffervaten

VKS serie

Cloisons du tampon, qui évités Vorzugsströmungen intérieur du magasin et les conditions pour les kits de distribution de la température optimisés publications sont créés . Le système est adapté à moyenne et haute Durchsätze . Particulièrement adapté à la Sonderausführungen dans lequel le tampon est agencée pour une connexion à plus de deux Kreisläufe.

VKR serie

Tampon avec des tubes de guidage qui génèrent un circuit de préférence à l'intérieur du réservoir.
Le système est adapté à moyenne et haute Durchsätze.

VKD serie

Tampon avec des tuyaux de distribution qui relient les deux directement connecté Kreisläufe . Avec l'aide d' anneaux attachés au Locher collecteur , est introduit dans ou retiré de l' énergie de la mémoire tampon. Avec ce système, la Mischungsvorgänge être réduite à l'intérieur du réservoir à un minimum. Le système est adapté pour une grande Durchsätze.

Utilisation

Dans tous les systèmes de climatisation à eau chaude à L'augmentation de la Trägheit thermique du système . Particulièrement adapté pour les installations avec Système à double circuit ayant la fonction d' séparateur hydraulique.


 • Höhe Qualität
 • Schnelle Lieferzeiten
 • Einfache installierung
 • Flexibele installierung
 • Horizontal entweder Vertikal
 • Kaltwasser, Warmwasser, Brauchwasser
 • Intern emailliert
 • Heissverzinkung
 • Isolierung aus Schaum- Elastomer
 • RVS AISI 316

 • Außenseite mit Korrosionsschutzfarbe beschichtet
 • Wärmetauscher innen
 • Wärmetauscher aussen
 • Pump und Überlaufgefäß
 • Thermostat