Horos betrekt een deel van haar producten uit Italië en daar zijn door strenge maatregelen een aantal faciliteiten waar Horos gebruik van maakt nu gesloten simpelweg omdat de productie stilgelegd is. Waar dit gevolgen heeft voor levertijden hebben wij dit aan onze klanten door gegeven.

Omdat veel utiliteitsgebouwen nu weinig bemand zijn heeft Horos met een aantal klanten afgesproken om het onderhoud naar voren te halen. Horos werkt hier graag in mee mits onze medewerkers conform de RIVM richtlijnen dit veilig kunnen doen. Iedere medewerker van Horos is opgedragen zich aan deze richtlijn te houden en op basis van onze VCA-certificering en procedures hebben wij indachtig de LMRA de RIVM-richtlijnen hieraan toegevoegd. Indien een Horos medewerker conform die richtlijnen en diens LMRA niet veilig kan werken zal hij het werk terstond neerleggen of niet aanvangen. Er zal dan in overleg getreden moeten worden of en hoe het werk veilig gecontinueerd kan worden. Dit wordt gecoördineerd vanuit de binnendienst.