Verplichte EPBD-Keuring

Wetgeving EPBD keuring

De EPBD-keuring vloeit voort uit de Europese EPBD richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive) en wordt in Nederland geïmplementeerd sinds 1 december 2013 middels de EPBD wet-en regelgeving voor gebouwen met airconditioningsinstallaties voor comfortkoeling. Sinds de herziene EPBD III van 10 maart 2020 zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssytemen bijgesteld naar een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen ook is gekoppeld aan een ventilatiesysteem moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. Deze regelgeving is vastgelegd in een wijziging besluit "Besluit energieprestatie gebouwen (BEG)" en "Regeling energieprestatie gebouwen (REG)". Op zowel het besluit als op de regeling is er door RVO een interpretatierichtlijn opgesteld die nadere informatie verstrekt over de interpretatie van de EPBD-keuring.
De richtlijn verplicht landen in de EU maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen en installaties verbeteren met als doel de uitstoot aan CO2 per 2020 met 20% te hebben teruggebracht en daarmee een energiebesparing van eveneens 20% te realiseren.
In het kader van de EPBD heeft de overheid (RVO) een "Installatie Performance Scan" ontwikkelt waarmee voor de deelgebieden Koude en Warmte een scan verricht kan worden die de installatie, onderhoudscontracten etc integreert tot aanbevelingen en adviezen op maat.

  • De eigenaar of beheerder van een gebouw is verantwoordelijk voor het opvolgen van de EPBD regelgeving
  • De eigenaar of gebouwbeheerder dient een EPBD-keuring te laten uitvoeren door een EPBD-A of EPBD-B gecertificeerde monteur
  • Eens in de vijf jaar dient de installatie herkeurd te worden.

Horos Klimaattechniek BV bezit de kennis en certificaten om deze EPBD keuring voor u te mogen verrichten.

Uitvoerschema EPBD keuring

Via de website van RVO is meer achtergrond te krijgen over de Installatiekeuringen en de uiterste keuringsdatum of uitvoerschema voor een EPBD en de minimaal vereiste diploma's om een EPBD keuring uit te moeten voeren.

Tevens heeft de Overheid een filmclip gepubliceerd die tekst en uitleg geeft bij de installatiekeuringen. Bekijk die film hieronder.

Stacks Image 46623
play1
thex Created with Sketch.

Gecertificeerde EPBD keuring

Een deskundige met het diploma 'EPBD-A airconditioningssystemen' mag alle handelingen van de EPBD-aircokeuring voor airconditioningssystemen van 12 tot 45 KW uitvoeren. Een deskundige met het diploma 'EPBD-A airconditioningssystemen' en het diploma 'EPBD-B airconditioningssystemen' mag alle handelingen van de EPBD-aircokeuring voor alle airconditioningssystemen uitvoeren.

Uitleg EPBD-keuring

Stacks Image 46627
play1
thex Created with Sketch.