Privacy- en Cookieverklaring

Horos Klimaattechniek BV is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.Update 18-1-2022: In Oostenrijk is het gebruik van Google Analytics verboden. De verwachting is dat dit ook voor andere EU lidstaten gaat volgen. Horos was al bezig met de overstap en heeft dat door deze uitspraak versneld en gebruikt nu Matomo voor analyse doeleinden. Deze installatie draait op eigen systemen in een Nederlands datacenter welke conform de AVG opereert. De instellingen van de analysetool worden in de loop van de tijd verder gefinetuned, steeds met het respecteren van Privacy in gedachten. De instellingen staan op dit moment zo dat het feitelijk niet meer nodig is om Cookietoestemming te vragen.


Horos Klimaattechniek BV (hierna Horos) verlangt voor het juiste gebruik van haar internetsite op voorhand geen persoonsgegevens.
Op het moment dat een bezoeker van de internetsite het contactformulier, het sollicitatieformulier of het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebruikt worden minimale gegevens gevraagd om een normaal contact met de bezoeker te kunnen onderhouden met als doel op diens verzoek te kunnen reageren. De gevraagde gegevens voor de contactformulieren betreffen: Aanspreekvorm, Naam, Bedrijfsnaam, email adres, het telefoonnummer en een optionele opt-in voor de nieuwsbrief. U ontvangt een mailbevestiging van de vastgelegde gegevens.
De verstrekte gegevens worden in eigen beheer zijnde systemen opgeslagen en worden niet doorgegeven aan derden of buiten de EU.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens uit het contactformulier of welke door u verstrekt worden via de mail, schriftelijk, telefonisch of mondeling, worden gebruikt om opvolging te kunnen geven aan uw vraag of (contact)verzoek.
Indien het eerste contact via dit formulier leidt tot een aanvraag of een dienstverlening in het kader van de activiteiten van Horos, dan zullen pas op dat moment nadere contactgegevens vastgelegd worden in het CRM-pakket van Horos nadat de nieuwe relatie deze gegevens zelf heeft verstrekt (via de webformulieren, schriftelijk, telefonisch, mondeling of per mail) of wanneer hierom gevraagd is.
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Nieuwsbrieven worden u enkel verstuurd omdat u daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u de gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij helaas niet op gangbare wijze met u communiceren.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming. Wel proberen wij uw gegevens onder te brengen in rubrieken, denk daarbij aan functieomschrijvingen die door uzelf bekend gemaakt zijn zoals Directeur, Werkvoorbereider, Inkoper etc. Wij gebruiken deze gegevens puur als hulpmiddel voor intern gebruik.
Indien gegevens ontbreken zullen wij u benaderen om deze aangevuld te krijgen of gebruik maken van openbare bronnen zoals uw (bedrijfs)website, door u openbaar gemaakte profielen of via collega's binnen uw eigen organisatie.

Elke medewerker bij Horos kan in principe deze gegevens ontvangen en verwerken. Een uitzondering vormt hierop het sollicitatieformulier welke enkel inzichtelijk is voor de directie en de ICT-afdeling van Horos.
Indien de relatie omgezet wordt in een klantcontact worden uw gegevens vastgelegd in de financiële administratie en uit dien hoofde gedeeld met dienstverleners van Horos die om deze gegevens vragen, te weten de kredietverzekeraar of de bank, maar ook transporteurs voor het afleveren van goederen. Horos zal uw gegevens niet met derden delen anders dan op verzoek van een bevoegde ambtenaar namens de overheid, daar waar de wet dit kan verlangen.

Bewaartermijn
Op Horos is de Fiscale en Administratieve bewaarplicht van toepassing. De meeste gegevens van onze relaties en die dus door u verstrekt worden vallen niet direct onder één van deze categorieën. In het kader van de dienstverlening van Horos en het kunnen terugvallen op oude informatie in het geval van serviceverzoeken wenst Horos technische, contractuele en persoonlijke gegevens voor een periode van 30 jaar na aanmaakdatum te bewaren om in ons eigen archief terug te kunnen vinden en om daarmee ons serviceniveau behorende bij onze activiteiten te kunnen waarborgen.

Internetsites van derden
Op de website van Horos kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit Privacy- en Cookiebeleid is daarop niet van toepassing. Horos draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten op deze website en dus ook van deze pagina in het bijzonder kunnen door ons worden aangepast op moment van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van o.a. onze bedrijfsactiviteiten, productwijzigingen of wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. In geval van wijzigingen op het gebied van privacy- en cookiebeleid worden die op deze pagina bijgewerkt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u uw eerder verleende toestemming om uw gegevens te mogen verwerken wilt intrekken of als u niet langer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te richten aan navolgend adres:

Horos Klimaattechniek BV
Koningsweg 20-5
3762 EC Soest

Klachten
Indien naar uw beleving wij uw rechten niet conform de AVG hebben nageleefd, dan vernemen wij dat graag als eerste van u, opdat wij dit alsnog kunnen rechtzetten. Mocht u dan nog niet tevreden zijn met de afwikkeling dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder om aldaar een klacht conform artikel 77 AVG in te dienen. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wat zijn cookies?
De website van Horos maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan kunt u nog steeds ongehinderd gebruik blijven maken van onze website.

Wie plaatst cookies?
De website is zo ingericht dat er enkel cookies door horos.nl of analyse.horos.nl (First-Party) geplaatst worden. De YouTube films die op de website ter informatie worden aangeboden zijn voorzien van speciale embedcodes die op voorhand voorkomen dat er Third-Party cookies worden geplaatst. Wordt de film alsnog bekeken in de YouTube speler (dus men verlaat dan de site van Horos) dan kan niet gegarandeerd worden dat derden een Cookie plaatsen op uw computer. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij. Horos heeft de intentie om cookies van derde partijen te voorkomen. Zodra die onverhoopt toch aangetroffen worden (bijvoorbeeld via het CMS systeem) dan is dat per vergissing gegaan en zullen wij dat zo snel mogelijk herstellen. Wilt u controleren welke cookies Horos of onverhoopt een derde partij plaatst, gebruik dan deze link naar CookieMetrix om dit te controleren. Nog handiger is het om uw browser te gebruiken om te kijken welke cookies geplaatst worden. Mocht u onverhoopt cookies van derden aantreffen op de website van Horos dan vernemen wij dat graag van u zodat we actie kunnen ondernemen om dit op te lossen.

Wat doen wij met deze cookies?
Horos gebruikt de functionele cookies voor functionele doeleinden om elke bezoeker te kunnen informeren via alertbalken of om specifiek vertaalde pagina's te kunnen tonen op basis van taalkeuze. Horos gebruikt de analytische cookies voor het in eigen beheer verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent, welke schermgrootte u gebruikt, welke browser enz. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Horos verzamelt via de website geen persoonlijke informatie en daar waar dat mogelijk zou gebeuren wordt dat geanonimiseerd. Er worden geen koppelingen gelegd tussen de analyse database en de klantendatabase.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser instellingen handmatig verwijderen of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U zult in dat laatste geval nog steeds zonder problemen van de website van Horos gebruik kunnen maken.
Notabene, sinds 2-2-2022 gebruikt Horos geen Google Analytics meer voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en website-analyse. Daarvoor in de plaats is Matomo ingezet en is feitelijk geen cookie-toestemming meer nodig om toch aan de AVG te kunnen voldoen. Lees wat de Autoriteit Persoonsgegevens hierover zegt in combinatie met de telecomwet.
Onderaan deze pagina kunt u zien wat uw instelling is aangaande toegestane analytische cookies om zodoende alsnog uw keuze aan te kunnen passen naar uw wensen.

Gerechtvaardigd belang
Voor de plaatsing van analytische cookies en de verwerking van die gegevens stelt Horos dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang conform artikel 6.1(f) van de AVG. Standaard staan analytische cookies aan. Lees ook bovenstaande alinea en de Matomo-alinea over de geplaatste cookies verderop wat de AP en de telecomwet hierover melden.

Overzicht Cookies
Hieronder vindt u een overzicht van cookies die Horos plaatst en waarvoor deze gebruikt worden. Achter elke naam van het cookie staat tevens tussen haakjes hoe lang ze bewaard blijven. Als u uw cookies in uw browser verwijdert geldt de aangegeven duur uiteraard niet. Op het moment dat u de webpagina opnieuw opent plaatst Horos opnieuw cookies.
Horos streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden.

First-Party Cookies

ML stack

Doel
Om de taalvoorkeur vast te kunnen leggen van de bezoeker of om op basis van geolocatie delen van de site/pagina in de taal van dat gebied weer te kunnen geven.

Herkomst
Dit cookie wordt door horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie. Op een aantal pagina's heeft de bezoeker de mogelijkheid zijn taalvoorkeur aan te geven. Horos heeft ook klanten in en buiten de EU. Voor hen zijn bepaalde pagina's te lezen in het engels of, indien door Horos gewenst, in de moedertaal.

Delen
We delen uw informatie niet met derden.

Naam

  • rwml_preferred_language, blijft op uw apparaat gedurende drie maanden
  • geotarget-stack, blijft een week op uw apparaat
  • PHPSESSID, deze cookie blijft bestaan totdat de browser wordt afgesloten

Deze cookies zijn functioneel van aard

Alert stack

Doel
Om per geval via een informatiebalk bezoekers meldingen te doen

Herkomst
Dit cookie wordt door horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie. Dit cookie zal alleen geplaatst worden indien men een pagina bezoekt waarop deze informatiebalk tevoorschijn komt. Het gebruik hiervan is informatief, functioneel en incidenteel.

Delen
We delen uw informatie niet met derden.

Naam
• infobarDisclosureCount, blijft 1 tot 365 dagen op uw apparaat en heeft een functionele functie

infobar stack

Doel
Horos.nl plaatst een aantal cookies voor het meten van bezoekersgedrag via de privacyvriendelijke Matomo Webanalyse om het gebruik van de website te analyseren teneinde de website te kunnen optimaliseren. De webstatistieken van dit klikgedrag gebruiken we om bijvoorbeeld te achterhalen welke zoekopdrachten op deze site geen resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze webstatistieken worden door analyse.horos.nl opgeslagen op servers van Transip waar de site van horos.nl gehost wordt. Matomo en bijbehorende database draaien op dezelfde webserver van horos.nl waarbij toegang enkel voorbehouden is aan de websitebeheerder van Horos. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Daarmee onderscheidt dit programma zich van Google Analytics in die zin dat de gegevens in Matomo eigendom van Horos zijn en niet van een derde partij zoals Google.

Onze Matomo installatie is zo ingesteld dat voldaan wordt aan wat de Autoriteit Persoonsgegevens in haar artikel meldt over het verbod in Oostenrijk van Google Analytics en dat er conform de Telecommunicatiewet dus geen toestemming gevraagd hoeft te worden voor het plaatsen van analytische cookies.
Horos hoeft dus geen toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Toch biedt Horos u de mogelijkheid onder aan de ze pagina om te kiezen voor het wel of niet plaatsen van deze toegestane cookies.

Dit is wat de AP meldt over cookies in combinatie met de telecommunicatiewet:
U heeft op grond van de Tw geen toestemming nodig voor het plaatsen van analytische cookies, mits u die cookies alleen gebruikt om bezoekers te tellen en u de gegevens niet (ook) kan gebruiken om mensen anders te behandelen.

U verwerkt met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens. Maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dit houdt in dat u ook op grond van de AVG geen toestemming hoeft te vragen.


Herkomst
Dit cookie wordt door analyse.horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie.

Delen
We delen de verkregen informatie niet met derden.

Naam
• _pk_id.1.7059, een visitor ID om analyse te kunnen verrichten van terugkerend bezoek
• _pk_ses.1.7059, een cookie die gedurende de sessie in stand blijft om data op te kunnen slaan van het bezoek
• MATOMO_SESSID, een cookie die bijhoudt of u toestemming hebt gegeven voor analyse, eventueel uit te vinken onder aan deze pagina.

Third-Party Cookies

Deze worden niet gebruikt of geplaatst.

Sinds 2-2-2022 is Horos gestopt met het gebruik van Google Analytics zoals bovenaan deze pagina toegelicht.

Horos linkt nog wel naar films op het eigen YouTube Kanaal of naar films van derden. De links zijn voorzien van een privacymodus zodat YouTube geen cookies plaatst. Pas als de film geopend wordt in YouTube zelf (waardoor men dus de website van Horos bewust verlaat om de film direct te openen op YouTube) zullen er afhankelijk van uw instellingen cookies geplaatst kunnen worden.