Privacy- en Cookieverklaring

Horos Klimaattechniek BV is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.


Horos Klimaattechniek BV (hierna Horos) verlangt voor het juiste gebruik van haar internetsite op voorhand geen persoonsgegevens.
Op het moment dat een bezoeker van de internetsite het contactformulier, het sollicitatieformulier of het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebruikt worden minimale gegevens gevraagd om een normaal contact met de bezoeker te kunnen onderhouden met als doel op diens verzoek te kunnen reageren. De gevraagde gegevens voor de contactformulieren betreffen: Aanspreekvorm, Naam, Bedrijfsnaam, email adres, het telefoonnummer en een optionele opt-in voor de nieuwsbrief. U ontvangt een mailbevestiging van de vastgelegde gegevens inclusief het IP-adres via welk de aanvraag is ingediend.
De verstrekte gegevens worden in de eigen systemen opgeslagen en worden niet doorgegeven aan derden of buiten de EU. Een uitzondering hierop vormen uw gegevens die u verstrekt via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, die worden verwerkt via het in de VS gevestigde MailChimp in hun database, zie de daarvoor geldende privacy statement.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens uit het contactformulier of welke door u verstrekt worden via de mail, schriftelijk, telefonisch of mondeling, worden gebruikt om opvolging te kunnen geven aan uw vraag of (contact)verzoek.
Indien het eerste contact via dit formulier leidt tot een aanvraag of een dienstverlening in het kader van de activiteiten van Horos, dan zullen pas op dat moment nadere contactgegevens vastgelegd worden in het CRM-pakket van Horos nadat de nieuwe relatie deze gegevens zelf heeft verstrekt (via de webformulieren, schriftelijk, telefonisch, mondeling of per mail) of wanneer hierom gevraagd is.
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Nieuwsbrieven worden u enkel verstuurd omdat u daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u de gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij helaas niet op gangbare wijze met u communiceren.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming. Wel proberen wij uw gegevens onder te brengen in rubrieken, denk daarbij aan functieomschrijvingen die door uzelf bekend gemaakt zijn zoals Directeur, Werkvoorbereider, Inkoper etc. Wij gebruiken deze gegevens puur als hulpmiddel voor intern gebruik.
Indien gegevens ontbreken zullen wij u benaderen om deze aangevuld te krijgen of gebruik maken van openbare bronnen zoals uw (bedrijfs)website, door u openbaar gemaakte profielen of via collega's binnen uw eigen organisatie.

Elke medewerker bij Horos kan in principe deze gegevens ontvangen en verwerken. Een uitzondering vormt hierop het sollicitatieformulier welke enkel inzichtelijk is voor de directie en de ICT afdeling van Horos.
Indien de relatie omgezet wordt in een klantcontact worden uw gegevens vastgelegd in de financiële administratie en uit dien hoofde gedeeld met dienstverleners van Horos die om deze gegevens vragen, te weten de kredietverzekeraar of de bank. Horos zal uw gegevens niet met derden delen anders dan op verzoek van een bevoegde ambtenaar namens de overheid, daar waar de wet dit kan verlangen.

Bewaartermijn
Op Horos is de Fiscale en Administratieve bewaarplicht van toepassing. De meeste gegevens van onze relaties en die dus door u verstrekt worden vallen niet direct onder één van deze categorieën. In het kader van de dienstverlening van Horos en het kunnen terugvallen op oude informatie in het geval van serviceverzoeken wenst Horos technische, contractuele en persoonlijke gegevens voor een periode van 30 jaar na aanmaakdatum te bewaren om in ons eigen archief terug te kunnen vinden en om daarmee ons serviceniveau behorende bij onze activiteiten te kunnen waarborgen.

Internetsites van derden
Op de internetsites van Horos kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit Privacy- en Cookiebeleid is daarop niet van toepassing. Horos draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u toezending van nieuwsbrieven niet langer op prijs stelt dan kunt u dat via de afmeldknop realiseren. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u uw eerder verleende toestemming om uw gegevens te mogen verwerken wilt intrekken of als u niet langer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Horos Klimaattechniek BV
Koningsweg 20-5
3762 EC Soest

Klachten
Indien naar uw beleving wij uw rechten niet conform de AVG hebben nageleefd, dan vernemen wij dat graag als eerste van u, opdat wij dit alsnog kunnen rechtzetten. Mocht u dan nog niet tevreden zijn met de afwikkeling dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens om aldaar een klacht conform artikel 77 AVG in te dienen.

Cookies

Wat zijn cookies?
De website van Horos maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan nog kunt u gebruik blijven maken van deze internetsite.

Wie plaatst cookies?
In meeste gevallen plaatst horos.nl cookies (First-Party) en in sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen (Third-Party) dan horos.nl. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij. Wilt u via een derde partij zien welke cookies Horos plaatst, gebruik dan deze link van CookieChecker.

Wat doen wij met deze cookies?
Horos gebruikt cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Horos verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser instellingen handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U zult in dat laatste geval nog steeds zonder problemen van de internetsite van Horos gebruik kunnen maken, maar mogelijk geen gebruik kunnen maken van de social media sharing functionaliteiten op de internetsite van Horos. Google heeft, om websitebezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.

Overzicht Cookies
Hieronder vindt u een overzicht van cookies die Horos plaatst en waarvoor deze gebruikt worden. Achter elke naam van het cookie staat tevens tussen haakjes hoe lang ze bewaard blijven. Als u uw cookies in uw browser verwijdert geldt de duur niet. Op het moment dat u de webpagina opnieuw opent plaatst Horos opnieuw cookies.
Via de website horos.nl kunnen cookies van derden worden geplaatst. De derde partij bepaalt de inhoud en duur van de cookie. Wij verwijzen u naar het cookiebeleid van de derde partij voor meer info. Horos streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden.

First-Party Cookies

ML stack

Doel
Om de taalvoorkeur vast te kunnen leggen van de bezoeker of om op basis van geolocatie delen van de site/pagina in de taal van dat gebied weer te kunnen geven.

Herkomst
Dit cookie wordt door horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie. Op een aantal pagina's heeft de bezoeker de mogelijkheid zijn taalvoorkeur aan te geven. Horos heeft ook klanten in en buiten de EU. Voor hen zijn bepaalde pagina's te lezen in het engels of, indien door Horos gewenst, in de moedertaal.

Delen
We delen uw informatie niet met derden.

Naam

  • rwml_preferred_language, blijft op uw apparaat gedurende drie maanden
  • geotarget-stack, blijft een week op uw apparaat
  • PHPSESSID, deze cookie blijft bestaan totdat de browser wordt afgesloten

infobar stack
Alert stack

Doel
Om per geval via een informatiebalk bezoekers meldingen te doen

Herkomst
Dit cookie wordt door horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie. Dit cookie zal alleen geplaatst worden indien men een pagina bezoekt waarop deze informatiebalk tevoorschijn komt. Het gebruik hiervan is informatief en incidenteel.

Delen
We delen uw informatie niet met derden.

Naam
• infobarDisclosureCount, blijft 1 tot 365 dagen op uw apparaat

cookiecontrol

Doel
Om toestemming te krijgen dat horos.nl cookies mag plaatsen moet er een specifiek cookie geplaatst worden waarin uw voorkeuren vastgelegd worden, zodat u niet keer op keer uw keuze kenbaar hoeft te maken.

Herkomst
Dit cookie wordt door horos.nl geplaatst en bevat geen persoonlijke informatie. Op het moment dat u in het dialoog scherm van de Cookie toestemming klikt op de link "About this tool" komt u op de site terecht van de scriptmakers die vervolgens een cookie plaatsen met horos.nl als referent.

Delen
We delen uw informatie niet met derden.

Naam
• civicAllowCookies, blijft op uw apparaat gedurende drie maanden

Third-Party Cookies

cookiecontrol

Doel
Diverse pagina's op horos.nl maken gebruik van of verwijzen naar diensten van Google door deze informatie te "embedden" op diverse pagina's van horos.nl. U kunt daarbij denken aan nieuwsitems, google maps, videocontent etc. Op de internetsite staat ook een flashanimatie van een warmtepomp. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Herkomst
Hieronder staat een overzicht welke pagina's op horos.nl gebruik maken van "embedding". YouTube plaatst bijvoorbeeld een cookie als u de pagina opent waar de button of de video staat. Horos heeft hier geen invloed op.

Google Analytics
YouTube (Pagina's met films)
Google Doc (Aanbiedingenpagina)
Google Maps (Routebeschrijving)
Flash (Pagina Animatie Warmtepompen)

Delen
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Naam
Het gebruikte cookiescript informeert of Google Analytics gebruikt mag worden, hierdoor kunnen de volgende cookies geplaatst worden die gedurende korte tijd, de duur van de sessie of langer blijven staan. De informatie die Horos uit het gebruik van Google Analytics zal verkrijgen is enkel voor eigen gebruik en wordt niet verstrekt aan derden. Hiervoor is uw expliciete toestemming niet meer nodig, aldus Minister Kamp in het voorjaar van 2013.
• __utma
• __utmb
• __utmc
• __utmz

 

Browsersettings

Door op een van de plaatjes te klikken komt u op de pagina van de desbetreffende browserfabrikant en kunt u bekijken hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen inzake het gebruik van cookies.
Indien u cookies verwijderd of niet accepteert en de site van horos.nl blijft benaderen, zult u gevraagd blijven worden of u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden van horos.nlDe website van Horos gebruikt cookies. Deze plaatsen we standaard om de website goed te laten functioneren en voor het meten van anonieme bezoekgegevens. Lees ons Privacy- cookiebeleid hoe wij uw privacy respecteren en welke cookies er geplaatst worden