Wat is Ecodesign ook alweer? Fabrikanten die koelmachines binnen de EU willen leveren, moeten aan de aangescherpte EcoDesignrichtlijnen voldoen om de verplichte CE-markering te krijgen; in deze EcoDesign-richtlijnen zijn de minimale vereisten voor energie-efficiëntie en maximale emissieniveaus bepaald. Hiermee wil de EU ervoor zorgen dat producten die op de markt worden gebracht efficiënter en beter voor het milieu zijn. Sinds 1 januari dit jaar zijn deze EU 2016/2281 richtlijnen voor koelmachines en rooftops verder aangescherpt.

Als Horos zijn wij trots om als leverancier met slimme technologische oplossingen 30-40% beter te kunnen presteren dan deze minimale eisen ten aanzien van seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling” (ηs,c)*. resp. ruimteverwarming (ηs,h) 

Minimale niveau’s seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling van koelproducten, uitgedrukt in procenten conform Ecodesign 2016/2281

*„seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling” (ηs,c): de verhouding tussen de jaarlijkse referentie koelvraag met betrekking tot het koelseizoen waarvoor het koelproduct is bestemd, en het jaarlijkse referentie energieverbruik voor koeling, voor zover van toepassing gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregeling en het elektriciteitsverbruik van een of meer grondwaterpompen, uitgedrukt in procenten;