De overdracht van het Coronavirus (ook wel SARS-CoV-2 genoemd) via minuscule druppeltjes, bij het niezen hoesten en zelfs gewoon praten is intussen wel bij iedereen bekend. Maar welke invloed heeft dit op ventilatiesystemen van gebouwen?
 
De REHVA (Federation of European Ventilation and Airconditioning Associations) heeft inmiddels een COVID-19 Guidance opgesteld die met voortschrijdende inzichten continu bijgewerkt wordt. 

In hoofdlijnen gelden onderstaande viezen voor gebouwen die op volle capaciteit gebruikt worden. Dit advies is dus niet van toepassing op gebouwen met een geringe of verwaarloosbare bezetting.

1) Opvoeren van luchtverversing

2) Stoppen met recirculeren

3) Warmtewiel kan blijven draaien mits die in goede staat verkeerd er voorzien is in een spoelzone en het drukverschil over het warmtewiel dusdanig is dat  lekkage van retour- naar toevoerzijde maximaal een paar procent van het retourdebiet bedraagt.

4) Bevochtiging en RV lijkt minder effect te hebben dan eerder nog gedacht werd. Bij een relatieve luchtvochtigheid (RV) boven de 70 à 80 procent en bij een temperaturen hoger dan ongeveer 30 °C wordt het coronavirus inactiever, maar dat is qua comfort en een verhoogd risico op microbiologische ziekteverwerkers geen aanrader.

Met het vorige SARS1 was bekend dat deze via ventilatiesystemen verspreid kon worden. Met deze SARS variant is dit nog niet bewezen. Desondanks is intussen bekend dat het virus op kleine stofdeeltjes < 5 microns in de lucht meegenomen kan worden en maximaal 3 uur kunnen overleven, terwijl op oppervlaktes het virus zelfs 2-3 dagen kan overleven wanneer deze niet gereinigd worden. Ondanks het feit dat de kans klein is dat het virus in kanalen en filters overleven is het raadzaam om retourfilters alleen uit te wisselen indien noodzakelijk en dan wel met de juiste voorzorgsmaatregelen.
Het advies is verder naast uitgedroogde putjes de watersloten te vullen en het toilet door te spoelen met gesloten deksel en de ventilatie maximaal te laten draaien, warmtewielen stil te zetten (middels een update d.d. 26-3-2020 schijnt dit niet langer te behoeven, lees de update) en retourbypasskleppen te sluiten zodat geen retourlucht gemengd wordt met de verse buitenlucht.
 
Websites: REHVA   -   WHO getting workplaces ready for COVID-19,